Hvidvask

Information omhandlende hvidvaskloven

Qred (CVR nr. 38 97 22 94), filial af Qred AB, et betalingsinstitut reguleret af den svenske Finansinspektion, er i henhold til hvidvasklovens § 48, stk. 1 forpligtet til at følge Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme ("Hvidvaskloven").

Hvad er Hvidvask?

Hvidvask af penge betyder, at man forsøger at omdanne “sorte” penge, som stammer fra en kriminel handling, til “hvide” penge. Hvidvask er således en betegnelse for, at kriminelle forsøger at få lyssky indtægter til, at se ud som om de er tjent på ærlig vis ved at skjule indtjeningens oprindelse. Der kan være tale om penge eller andre værdier, som stammer fra handel med narko, menneskesmugling, våbensmugling, røveri, eller penge, som er opnået gennem f.eks. underslæb, skatteunddragelse, bedrageri, korruption eller insiderhandel.

Hvidvask er ifølge hvidvaskloven defineret som:

 1. uberettiget at modtage eller skaffe sig selv eller andre del i økonomisk udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse,
 2. uberettiget at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på anden måde efterfølgende virke til at sikre det økonomiske udbytte fra en strafbar lovovertrædelse eller
 3. forsøg på eller medvirken til sådanne dispositioner.

Hvad er terrorfinansiering?

Ved terrorfinansiering forstås, at man:

 1. direkte eller indirekte yder økonomisk støtte til,
 2. direkte eller indirekte tilvejebringer eller indsamler midler til eller
 3. direkte eller indirekte stiller penge, andre formuegoder eller finansielle eller andre lignende ydelser til rådighed

for en person, en gruppe eller en sammenslutning, der begår eller har til hensigt at begå terror. Den officielle danske definition på terrorisme fremgår af straffelovens §114.

Derfor stiller vi spørgsmål:

Ifølge hvidvaskloven er Qred forpligtet til at foretage risikobaserede handlinger for at opnå kundekendskab med det formål at forhindre hvidvask og terrorfinansiering. Med det formål at opnå kundekendskab henvises til (i) kontrol af Kundens identitet, (ii) kontrol af den reelle ejers identitet, (iii) at indhente information om formålet med lånet og (iv) indhente information for at afgøre om Kunden, eller den reelle ejer, er en politisk eksponeret person (PEP).

Både nye og eksisterende kunder er omfattet af kundekendskabsprincippet, da informationen om vores kunder altid skal holdes opdateret. Som eksisterende kunde vil du derfor kunne opleve at blive bedt om at opdatere og kontrollere, at de informationer vi har til rådighed stadig er korrekte.

Når du ansøger om et erhvervslån, skal du besvare en række spørgsmål om virksomhedens forretning, omsætning, og hvad pengene vil blive brugt til. Årsagen er, at Qred skal forstå baggrunden for optagelsen af lånet, hvad pengene vil blive brugt til, og selv hvor pengene kommer fra, når lånet er betalt tilbage.

I nogle tilfælde kan Qred bede om at se yderligere dokumentation såsom kontrakter, kvitteringer, fakturaer eller lignende dokumenter.

Ved at besvare vores spørgsmål hjælper du os med at beskytte dig som kunde samt hjælper os med at overholde vores forpligtelser over gældende lovgivining herunder at bekæmpe økonomisk kriminalitet.

Hvad er PEP?

Ved Politisk eksponerede person (PEP) forstås en person, der eller inden for de seneste år har bestridet et særligt offentligt tillidshverv og som følge heraf kan være modtagelige for bestikkelse eller korruption. Definitionen af indenlandske PEP’er er afgrænset således:

 • Statschef, regeringschef, minister og assisterende minister. Dette omfatter i Danmark ministre samt departementschefer.
 • Parlamentsmedlemmer eller medlemmer af tilsvarende lovgivende organer som for eksempel medlemmer af Folketinget.
 • Medlemmer af politiske partiers styrende organer.
 • Højesteretsdommere og andre og andre højtstående retsinstanser
 • Medlemmer af revisionsretter og øverste ledelsesorganer for centralbanker
 • Ambassadører, chargé d’affaires og højtstående officerer i de væbnede styrker
 • Medlemmer af statsejede virksomheders administrative, ledende eller kontrollerende organer. Dette omfatter i Danmark bestyrelsen og den administrerende direktør i selskaber, hvor staten ejer 50 pct. eller mere eller på anden måde har reel kontrol over selskabet
 • Direktører, vicedirektører, bestyrelsesmedlemmer og personer med tilsvarende hverv i internationale organisationer

Qred er også forpligtet til at indhente informationer om Kunden er familiemedlem eller nærtstående samarbejdspartner med en politisk eksponeret person

Ved umiddelbare familiemedlemmer forstås: (i) Ægtefæller. (ii) Registrerede partnerne. (iii) De i nr. 1 og 2 nævnte personers børn. (iv) De i nr. 1 og 2 nævnte personers forældre. Ved nære samarbejdspartnere forstås: (i) Personer, der har ejendomsret til retlige enheder og retlige arrangementer eller som på anden måde har nære forretningsforbindelser med en personer, der har eller har haft et højerestående offentligt erhverv. (ii) Personer, der har ejendomsret til en retlig enhed eller et retligt arrangement, som er oprettet til fordel for en personer, der har eller har haft et højerestående offentligt erhverv. Såfremt en person ikke har haft et højerestående erhverv i mindst et år, betragtes denne ikke længere som en politisk udsat person.

Hvad er reelle ejere?

En reel ejer i loven defineret som en fysisk person, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af en virksomhed. Det er som udgangspunkt en indikation på reelt ejerskab, hvis en fysisk person har mere end 25 pct. af ejerandelene eller stemmerettigheder i virksomheden.

Spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på mail support@qred.dk eller på telefon 89 87 10 06.

Heading

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇧🇪 België
🇧🇷 Brazil

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇧🇪 België
🇧🇷 Brazil

Newsletter

By submitting my data, I agree to Qred’s processing of personal data. You can read more in our privacy policy.

Heading

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇧🇪 België
🇧🇷 Brazil

Nyhedsbrev

Ved at indsende mine data accepterer jeg Qreds behandling af personoplysninger. Du kan læse mere i vores Privatlivspolitik.

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇧🇪 België
🇧🇷 Brazil

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇧🇪 België
🇧🇷 Brazil

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇧🇪 België
🇧🇷 Brazil

Newsletter

By submitting my data, I agree to Qeld’s processing of personal data. You can read more in our privacy policy.

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇧🇪 België
🇧🇷 Brazil

Nieuwsbrief

Door mijn gegevens in te dienen, ga ik akkoord met de verwerking van persoonsgegevens door Qeld. Je kunt meer lezen over dit onderwerp in ons privacybeleid.

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇧🇪 België
🇧🇷 Brazil

Newsletter

By submitting my data, I agree to Qred’s processing of personal data. You can read more in our privacy policy.

Heading

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇧🇪 België
🇧🇷 Brazil

Tilaa uutiskirjeemme

Lähettämällä tiedon annan Qredille luvan käsitellä henkilötietojani. Voit lukea lisää tietosuojakäytännöstämme.

Heading

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇧🇪 België
🇧🇷 Brazil